FANDOM


Postacie które umarły.

Zjadacz Rowerów w I Części Mikołajkowego Humoru

Gotfryd w II Części Mikołajkowego Humoru

Rosół w IV Części Mikołajkowego Humoru

Żołnierz w VI Części Mikołajkowego Humoru

Kleofas w LVII Części Mikołajkowego Humoru

Alcest w XCIX Części Mikołajkowego Humoru, Mikołajek w Tej Samej

Rufus w CX Części Mikołajkowego Humoru

Wszystkie elementy (3)